27 Jan

Coaching, samtal och träning

Susanne Wolmesjö jobbar som individuell coach med KBT-inriktning. sus
Hon jobbar även med neurosensomotorisk träning, vilket innefattar neuromotoriska övningar och integrering av primära rörelsemönster. Hon ingår i riksidrottens idrottspsykologiska resursteam och har valt att samarbeta med specialister inom psykologi, fysiologi och medicin för att jobba med ett kvalitativt helhetsperspektiv.
Ring 070-2493843 för att boka tid.

Susanne Wolmesjö är en erfaren och anlitad föreläsare och utbildare inom pedagogik, kognitiv neurovetenskap, kommunikation och smarta rörelser. Hon har skrivit tre böcker inom området.

28 Okt

Om Kommunikologi

Kommunikologistudiet av strukturen och dynamiken i kommunikation och  förändring

Vilka är de gemensamma nycklarna till framgångsrik kommunikation och  förändring?

Om målet är förändring och medlet är kommunikation (definierat som allt beteende  och all upplevelse). Kommunikologi är en tvärvetenskaplig metadisciplin,  användbar inom olika områden och sammanhang som pedagogik, ledarskap,  familjeliv, idrott, organisationsutveckling och terapi. Kunskaperna är  användbara i alla utvecklings- och förändringsprocesser, såväl i organisationer  som för den enskilda individen.

Vetenskapsområdet Kommunikologi grundades av Jorunn Sjöbakken och Truls Fleiner,  utgående ifrån den vetenskapliga idé som Gregory Bateson lanserade på 50-talet  om att skapa en tvärvetenskaplig metadisciplin inom kommunikation. Resultatet är  ett nytt, tvärvetenskapligt meta-subjekt: Kommunikologi© – Kommunikation och  Förändring vilket är tillgängligt via ett utbildningsprogram som leder till  Tvärvetenskaplig Metakompetens (Copyright Sjøbakken & Fleiner 1995).  Metakompetens består av två saker: sammanfattningen av enorma mängder  expertkunskap och kompetens i kompetens. Användningsområdet, materialet och  kompetensen är alla tvärvetenskapliga eftersom ”nycklarna” är brukbara genom  fält och subjekt och på alla systemnivåer (individ, relationer, grupper,  organisationer, osv.)