24 Aug

MNRI Family Conferens i San Fransisco i augusti 2016

Susanne Wolmesjö deltar som core-specialist tillsammans med 20 andra specialister från hela världen. Vi jobbar med neurosensomotorisk träning och utveckling enligt Dr Svetlana Masgutovas metoder, MNRI. Forskning pågår med bland annat tester för brainmapping QEeg och transmittorsubstanser på deltagarna. Det är spännande och givande resultat.

Susanne Wolmesjö i San Fransisco aug 1026

09 Nov

Education in Motion på Åland

Education in Motion på internationellt uppdrag på Åland under Halloween i början av november. Intresserade, engagerade och glada fysioterapeuter, arbetsterapeuter och idrottslärare gick på Smarta Rörelser fördjupningskurs i sensomotoriskträning och reflexintegrering. Buskul gäng!

aland1

aland3

aland2

12 Aug

Nya kurstillfällen

Smarta Rörelser – Bas: Lär dig mer om kognitiv neurovetenskap och hur rörelser kan underlätta inlärning, öka kreativitet, sänka stressnivån, förbättra koordinationen och självkänslan.

Smarta Rörelser – fördjupning inom neurosensomotorisk träning och reflexintegrering, del 1: Fördjupa dina kunskaper inom postural medvetenhet, rörelse, emotioner och sambanden med den kognitiva förmågan. För dig som har en baskunskap inom neurovetenskap och sensomotorisk träning. Du har tidigare gått Smarta Rörelse Bas eller likvärdig utbildning.

Anmälan