24 Aug

MNRI Family Conferens i San Fransisco i augusti 2016

Susanne Wolmesjö deltar som core-specialist tillsammans med 20 andra specialister från hela världen. Vi jobbar med neurosensomotorisk träning och utveckling enligt Dr Svetlana Masgutovas metoder, MNRI. Forskning pågår med bland annat tester för brainmapping QEeg och transmittorsubstanser på deltagarna. Det är spännande och givande resultat.

Susanne Wolmesjö i San Fransisco aug 1026