28 Okt

Om Kommunikologi

Kommunikologistudiet av strukturen och dynamiken i kommunikation och  förändring

Vilka är de gemensamma nycklarna till framgångsrik kommunikation och  förändring?

Om målet är förändring och medlet är kommunikation (definierat som allt beteende  och all upplevelse). Kommunikologi är en tvärvetenskaplig metadisciplin,  användbar inom olika områden och sammanhang som pedagogik, ledarskap,  familjeliv, idrott, organisationsutveckling och terapi. Kunskaperna är  användbara i alla utvecklings- och förändringsprocesser, såväl i organisationer  som för den enskilda individen.

Vetenskapsområdet Kommunikologi grundades av Jorunn Sjöbakken och Truls Fleiner,  utgående ifrån den vetenskapliga idé som Gregory Bateson lanserade på 50-talet  om att skapa en tvärvetenskaplig metadisciplin inom kommunikation. Resultatet är  ett nytt, tvärvetenskapligt meta-subjekt: Kommunikologi© – Kommunikation och  Förändring vilket är tillgängligt via ett utbildningsprogram som leder till  Tvärvetenskaplig Metakompetens (Copyright Sjøbakken & Fleiner 1995).  Metakompetens består av två saker: sammanfattningen av enorma mängder  expertkunskap och kompetens i kompetens. Användningsområdet, materialet och  kompetensen är alla tvärvetenskapliga eftersom ”nycklarna” är brukbara genom  fält och subjekt och på alla systemnivåer (individ, relationer, grupper,  organisationer, osv.)