27 Jan

Coaching, samtal och träning

Susanne Wolmesjö jobbar som individuell coach med KBT-inriktning. sus
Hon jobbar även med neurosensomotorisk träning, vilket innefattar neuromotoriska övningar och integrering av primära rörelsemönster. Hon ingår i riksidrottens idrottspsykologiska resursteam och har valt att samarbeta med specialister inom psykologi, fysiologi och medicin för att jobba med ett kvalitativt helhetsperspektiv.
Ring 070-2493843 för att boka tid.

Susanne Wolmesjö är en erfaren och anlitad föreläsare och utbildare inom pedagogik, kognitiv neurovetenskap, kommunikation och smarta rörelser. Hon har skrivit tre böcker inom området.