11 Aug

Ny utbildning ”Dynamic and Postural Reflex Integretion ®” MNRI ®

4 dagar, två tillfällen den 31/10-1/11 2015 och den 28/11-29/11 2015 i Stockholm.