Om oss

Education in motion

Education in motion – är ett företag som arbetar med att utföra och skapa utbildningar. Vi arbetar med utveckling på individ och organisationsnivå utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv.

Vår vision är att inspirera och stimulera individer och organisationer till kreativt lärande och positiva förändringar för att nå sina mål. Vi brinner för att sprida kunskap om förenklad kommunikation och lärande.

Våra värderingar är att tänka enkelt, det finns möjligheter. Det vi tar oss för är spännande och roligt, det ger motivation och glädje. Vi är närvarande och engagerade.

Några av kunderna som anlitat oss är: Försvarsmakten, Banverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Lärarnas Riksförbund, Friskis & Svettis, GIH, PGA, Handelsbanken mfl

Företagets grundare

Susanne Wolmesjö – är VD och grundare av Education in Motion. Hon har ett stort intresse inom kognitiv neurovetenskap och dess kopplingar till hälSusanne Wolmesjösa och lärande. Den praktiska erfarenheten av vad neurosensomotorisk träning kan ha för effekt på vårt kognitiva beteende och lärande har väckt stort intresse att fördjupa sig teoretiskt på en vetenskaplig nivå.

Susanne Wolmesjö är en erfaren och anlitad föreläsare och utbildare inom pedagogik, kognitiv neurovetenskap, kommunikation och smarta rörelser. Hon har skrivit tre böcker inom området.

Susanne jobbar även som individuell coach med KBT-inriktning. Hon ingår i riksidrottens idrottspsykologiska resursteam och har valt att samarbeta med specialister inom psykologi, fysiologi och medicin för att jobba med ett kvalitativt helhetsperspektiv.

Ring 070-2493843 eller mejla för att boka tid. Läs mer om våra utbildningar här.

 

Något om utbildningsbakgrund

– Kognitiv beteende terapi (KBT) 60 hp, 2012-14
– International coaching federation (ICF) ACC – 2013
– Kognitiv neurovetenskap på Karolinska 15 hp, 2011-12

Institutionen för pedagogik och idrottsvetenskap – Växjö Universitet
– Magister kurs i pedagogik D-nivå, 2006

Skandinavisk Institutt for Kommunikasjon og Forandring
– Coach and educator in communication and change, 1996-2007.

Interdisciplinary certification programme in communicology
– The study of the structure and dynamics of communication and change. The programme is designed to create a continuous process of self-development, corporation-training and management training.

Educational Kinesiology Foundation
Educational kinesiology instructor and coach, 1997-2007

Svetlana Masgutova Educational Institute
– Core specialist, MNRI, 1998-2013

Linköpings Universitet – Institutionen för pedagogik och psykologi
– Folkhögskollärarexamen, 1999 – 2001

Fristående kurser på Fysiologen III, Karolinska Institutet i Stockholm och GIH:
– Förändrings- och processledare, 2015
– Barn och ungdomars hälsa i ett folkhälsoperspektiv – magisterkurs, 2006 – 2007
– Den lärande kroppen – 2004-05 – Idrottsmedicin och Idrottsvetenskaplig forskningsmetodik – 20 p, 1999-00
– Biomechanics and Neuromotor Control – 20 p, 1997-98
– Grundkurs i forskningsmetodik – 1996
– Arbetsfysiologi – 1995

University of Tampa, FL, USA
– Bachelor of Science, Corporate Fitness, 1984-89

Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm
– Idrottslärare, 1982-84