12 Nov

Nya kursdatum

Dynamic & Postural Reflex Integretion MNRI®
med Susanne Wolmesjö, internationell MNRI instruktör
Datum: 15-18 mars 2018

MNRI ® Tactile System Integration
MNRI instruktör: Susanne Wolmesjö
Datum:  10-11 mars 2018

Läs mer >>