treeEducation in motion – är ett företag som arbetar med utveckling på individ och organisationsnivå utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv. Vi integrerar kunskaper om hjärnan och neuro-motorisk träning. Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar, coachande samtal och individanpassad träning.

 

Välkommen att ta del av vår kunskap och erfarenhet av utveckling på individ- och organisationsnivå.

Move your mind – Education in Motion